Home » Aktualności » Konkurs na stypendia Santander Universidades – przedłużenie terminu składania wniosków

Konkurs na stypendia Santander Universidades – przedłużenie terminu składania wniosków

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej ogłasza konkurs na stypendia ufundowane przez Santander Universidades, przeznaczone dla 2 studentów i 1 dla doktoranta, którzy wyróżniają się aktywnością na rzecz Uniwersytetu, bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz wybitnymi osiągnięciami naukowymi.
Stypendium wynosi 1 500 zł dla studenta i 2 200 zł dla doktoranta (kwoty przed opodatkowaniem), wypłacane jest jednorazowo i powinno być przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów związanych z rozwojem naukowym i badawczym, udział w konferencjach i wymianę międzynarodową.
Podstawowymi kryteriami oceny merytorycznej są udokumentowane wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu.
Zainteresowanych prosimy o składanie wniosków zawierających powyższe informacje wraz z poświadczeniami (skan pierwszej strony publikacji, zaświadczenia o aktywności naukowej i organizacyjnej oraz o średniej ocen z ostatniego roku akademickiego) do dnia 9 czerwca w dziekanatach WFPiK (studenci – p. 49 lub 57, doktoranci – p. 60).
UWAGA!!!!! Studenci MISHiS składają wnioski w dziekanacie kierunku wiodącego!
Studenci lat wyższych niż I rok, muszą najpierw pobrać zaświadczenie o średniej ocen od Pani Barbary Walkowiak w dziekanacie MISHiS (pokój 57).

Facebook

Dziekanat MISHiS

mgr Barbara Walkowiak,
godz. 10.00-14.00 (poniedziałek-czwartek)
piątek nieczynne
Collegium Maius, ul. Fredry 10,
pokój nr 57
tel. 061 829 45 34, barbara.walkowiak@amu.edu.pl

Sekretariat MISHiS

mgr Aneta Masztaller,
poniedziałek – piątek
godz. 10.00-14.00
Collegium Maius, ul. Fredry 10,
pokój nr 244
tel. 061 829 45 02, aneta.masztaller@amu.edu.pl

Dyżury pracowników 2017/2018

prof. dr hab. Aleksander W. Mikołajczak
poniedziałki i środy godz. 13.30-14.30, sala 243

dr Konrad Dominas
środy godz. 12.00-14.00, sala 243

dr Rafał Dymczyk
środy 13.00-15.00, sala 243