Home » Aktualności » Informacja dla kandydatów na MISHiS

Informacja dla kandydatów na MISHiS

 

Szanowni Państwo, propozycje tematów na rozmowę kompetencyjną należy nadesłać do 4 lipca 2017 r. do godziny 13.00 na adres mishis@amu.edu.pl. W e-mailu należy przesłać (jako załącznik w formacie .doc według wzoru przedstawionego poniżej – NIE PDF!) informacje w następującej kolejności:
Imię i nazwisko:
PESEL:
Kierunk wiodący oraz pozostałe kierunki wybierane w ramach MISHiS: (Proszę podać nazwę kierunku/kierunków, na którym/których chcieliby Państwo studiować w ramach MISHiS – ta informacja ma charakter orientacyjny, nie jest to wiążąca deklaracja wyboru kierunku wiodącego).
Temat I :
Bibliografia: 1. 2. 3. 4. 5.
Temat II :
Bibliografia: 1. 2. 3. 4. 5.
Każdy z kandydatów proponuje dwa tematy z zakresu wiedzy humanistycznej, które dotyczą zagadnień związanych z planowanym kierunkiem wiodącym, wraz z bibliografią (pięć pozycji bibliograficznych do jednego tematu, tylko literatura przedmiotu). Nie ma ustalonej listy tematów. Rozmowa z komisją egzaminacyjną przebiega wokół jednego ze zgłoszonych przez kandydata tematów. O wyborze tematu przez członków komisji, kandydat dowiaduje się na miejscu.
Kandydaci, którzy nie prześlą do 4 lipca 2017 r. tematów, nie będą mogli podejść do rozmowy kwalifikacyjnej.
Nieobecność kandydata na rozmowie kwalifikacyjnej jest równoznaczna z rezygnacją podjętą przez kandydata.
Proszę o jak najszybsze przesłanie tematów, aby móc Państwa przydzielić do odpowiedniej komisji.

Facebook

Dziekanat MISHiS

mgr Barbara Walkowiak,
godz. 10.00-14.00 (poniedziałek-czwartek)
piątek nieczynne
Collegium Maius, ul. Fredry 10,
pokój nr 57
tel. 061 829 45 34, barbara.walkowiak@amu.edu.pl

Sekretariat MISHiS

mgr Aneta Masztaller,
poniedziałek – piątek
godz. 10.00-14.00
Collegium Maius, ul. Fredry 10,
pokój nr 244
tel. 061 829 45 02, aneta.masztaller@amu.edu.pl

Dyżury pracowników 2017/2018

prof. dr hab. Aleksander W. Mikołajczak
poniedziałki i środy godz. 13.30-14.30, sala 243

dr Konrad Dominas
środy godz. 12.00-14.00, sala 243

dr Rafał Dymczyk
środy 13.00-15.00, sala 243