Home » Aktualności » DIAMENTOWE GRANTY DLA STUDENTÓW UAM

DIAMENTOWE GRANTY DLA STUDENTÓW UAM

Sześcioro wybitnych studentów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzyma nawet do 220 tys. złotych na badania, które pozwolą im na otwarcie drzwi do kariery naukowej. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, po raz VI, rozstrzygnął konkurs w ramach programu Diamentowy Grant. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

Laureaci z UAM:

  • Stanisław Rafał Godlewski z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, projekt pt. „Historia, teoria, strategie i efekty współczesnej polskiej krytyki teatralnej”,
  • Katarzyna Pydzińska z Wydziału Fizyki, projekt pt. „Badania dynamiki przenoszenia ładunku pomiędzy warstwami perowskitowymi a materiałami transportującymi elektrony i dziury w fotoogniwach”,
  • Alexandra Ewa Staniewska z Wydziału Historycznego, projekt pt. „Nekropolityka tożsamościowa. Przypadek ekshumacji w Oiartzun (Kraj Basków)”,
  • Adrianna Katarzyna Woroch z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, projekt pt. „Rozpad wewnętrznych ram dzieła filmowego. Techniki deziluzyjne w kinie współczesnym”,
  • Gerard Marek Ronge z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, projekt pt. „Kategoria nowości w polskiej literaturze współczesnej. Oryginalność popostmodernizmie”,
  • Filip Wojciech Waldoch z Wydziału Historycznego, projekt pt. „Teledetekcja przeszłych krajobrazów Armii Pomorze (1939)”.

W tym roku wicepremier Jarosław Gowin przyznał ponad 16 milionów zł na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

W VI edycji konkursu wyłoniono 83 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 80 punktów. Otrzymają oni środki na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy. W trakcie realizacji projektu otrzymają wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie. Laureaci zostali wyłonieni spośród 214 wnioskodawców w dwustopniowym postępowaniu konkursowym.

Facebook

Dziekanat MISHiS

mgr Barbara Walkowiak,
godz. 10.00-14.00 (poniedziałek-czwartek)
piątek nieczynne
Collegium Maius, ul. Fredry 10,
pokój nr 57
tel. 061 829 45 34, barbara.walkowiak@amu.edu.pl

Sekretariat MISHiS

mgr Aneta Masztaller,
poniedziałek – piątek
godz. 10.00-14.00
Collegium Maius, ul. Fredry 10,
pokój nr 244
tel. 061 829 45 02, aneta.masztaller@amu.edu.pl

Dyżury pracowników 2017/2018

prof. dr hab. Aleksander W. Mikołajczak
poniedziałki i środy godz. 13.30-14.30, sala 243

dr Konrad Dominas
środy godz. 12.00-14.00, sala 243

dr Rafał Dymczyk
środy 13.00-15.00, sala 243