Home » Aktualności » Bezpłatne praktyki studenckie w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bezpłatne praktyki studenckie w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych O/Wielkopolski w Poznaniu rozpoczyna z dniem 1 czerwca 2017r. program bezpłatnych praktyk studenckich i zaprasza studentów do składania aplikacji.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym działającym na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. Więcej na stronie www.pfron.org.pl

Program praktyk w roku 2017 obejmuje:

  • zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania instytucji,
  • obsługę wniosków o refundację składek na ubezpieczenie społeczne i dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników przy pomocy Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji,
  • obsługę korespondencji przychodzącej i wychodzącej, oraz ewidencja w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją,
  • archiwizację dokumentów
  • działania promocyjno – informacyjne.

Oczekiwania wobec kandydatów

  • ukończony co najmniej II rok studiów,
  • zainteresowanie problematyką środowiska osób niepełnosprawnych,
  • dobra znajomość obsługi komputera oraz programów z pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point)

Cel praktyk
Podstawowym celem praktyk w PFRON jest nabycie umiejętności praktycznych, uzupełniających i pogłębiających wiedzę uzyskaną przez studenta w toku zajęć dydaktycznych na macierzystej uczelni. Odbycie przez studentów praktyki pozwoli im na porównanie swojej wiedzy i oczekiwań z warunkami pracy oraz przygotuje do samodzielnej realizacji zadań.

Czas trwania praktyk 
Co najmniej 1 miesiąc w terminie: lipiec – wrzesień 2017r. (istnieje możliwość przedłużenia czasu praktyk, a także odbycia praktyk w ciągu roku akademickiego 2017/2018).

Zgłoszenia
Studenci zainteresowani możliwością odbycia praktyk w PFRON proszeni są nadesłanie swojego CV i
listu motywacyjnego
drogą elektroniczną na adres: poznan@pfron.org.pl.

O wynikach postępowania kwalifikacyjnego, każdy z kandydatów zostanie poinformowany indywidualnie drogą elektroniczną. Szczegółowe warunki odbycia praktyk w PFRON zostaną uzgodnione z każdym z kandydatów po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Facebook

Dziekanat MISHiS

mgr Barbara Walkowiak,
godz. 10.00-14.00 (poniedziałek-czwartek)
piątek nieczynne
Collegium Maius, ul. Fredry 10,
pokój nr 57
tel. 061 829 45 34, barbara.walkowiak@amu.edu.pl

Sekretariat MISHiS

mgr Aneta Masztaller,
poniedziałek – piątek
godz. 10.00-14.00
Collegium Maius, ul. Fredry 10,
pokój nr 244
tel. 061 829 45 02, aneta.masztaller@amu.edu.pl

Dyżury pracowników 2017/2018

prof. dr hab. Aleksander W. Mikołajczak
poniedziałki i środy godz. 13.30-14.30, sala 243

dr Konrad Dominas
środy godz. 12.00-14.00, sala 243

dr Rafał Dymczyk
środy 13.00-15.00, sala 243